Anastasios Moskofidis

Ik ben in 1994 afgestudeerd met onderscheiding en ben sindsdien advocaat in Genk, ingeschreven aan de Balie van Tongeren. Gespecialiseerd in het Vreemdelingenrecht. Mijn kantoor is gevestigd aan de Rootenstraat 21 bus 18 in Genk-Centrum (in Shopping 2).

Advocaat te genk sinds 1994

Neem contact op met mij

Vreemdelingenrecht

Ik heb ruime en jarenlange ervaring in de specifieke materie van het Vreemdelingenrecht met vaak positieve resultaten.

Ik onderhoud veelvuldige en constructieve contacten met de bevoegde instanties terzake: FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken; Commissariaat generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS); Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Ik sta garant voor een grondige studie en persoonlijke benadering van het dossier:

Advies en bijstand op mensenmaat; luisterbereidheid en inlevingsvermogen in de menselijke problematiek van de vluchtelingen en vreemdelingen in het algemeen.

Ik beheers het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Grieks.

Bijstand in de volgende materies van het Vreemdelingenrecht:

 • asielprocedure
 • subsidiaire bescherming
 • regularisaties (humanitaire - medische)
 • verblijfsrecht
 • naturalisaties
 • bevel om het grondgebied te verlaten
 • uitzetting / vrijheidsberoving / gesloten centrum
 • inreisverbod
 • humanitaire en andere visumaanvragen
 • annulatieberoep
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken
 • Commissariaat generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

neem contact op

Rootenstraat 21/18
3600 Genk (centrum)
Shopping 2 / 1ste verdieping

Gsm: 0479 60 96 62
Tel.: 089 30 88 58
Fax: 089 30 88 59

Raadplegingen:
ENKEL OP AFSPRAAK

© 2015 Anastasios Moskofidis

Website door Brainlane